Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ. ΑΣΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΚΕΦΑΛΑ ΣΩΜΑΤΑ. ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΒΛΑΣΗ ΚΑΝΙΑΡΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: